Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Home

De Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk, kortweg VKRW Lauwersoog houdt zich al meer dan 45 jaar bezig met het verspreiden van Gods liefde in het Lauwersmeergebied. Gedurende 7 weken in de zomerperiode staat de Witte Tent elk jaar op Lauwersoog, op het terrein van Staatsbosbeheer achter het parkeerterrein van Jachthaven Noordergat.

Het logo van de vereniging is een groene boom. De boom en de kleur groen staan voor de natuur. In de boom herken je duidelijk het kruis. De witte cirkel in het midden is het centrum en symboliseert de Witte Tent. De vier groene cirkels daar omheen staan symbool voor de vier kerken die in het begin lid waren van de vereniging: hervormd, gereformeerd, rooms-katholiek en christelijk gereformeerd. Ook de Doopsgezinde kerk deed toen mee. Vanwege de te kleine kerkelijke gemeente waren zij geen lid. Wel gaven ze ieder jaar een bijdrage en was er een bestuurslid vanuit de Doopsgezinde gemeente.

In de Witte Tent organiseren we diensten en sing-ins. Elke zondag is er ’s morgens om 9.30 uur een dienst en ’s avonds om 19.30 uur een sing-in. Een vast onderdeel is daarbij het gezellig met elkaar praten na afloop of tijdens de pauze. De toegang is gratis, net als de koffie, thee en limonade. Ook wordt er traditie getrouw een pelgrimstocht georganiseerd. Jong en oud zijn elke zomer weer van harte welkom in de ‘Witte Tent’! In 2024 staat de Witte Tent van zondag 07 juli tot en met zondag 18 augustus op Lauwersoog. Graag tot ziens op één van de zondagen.

Wij zijn te volgen op Facebook. Contact met de vereniging kunt u opnemen via het secretariaat p.a. Wierumerwei 13, 9144 CW Hantumhuizen. Mailadres: wittetentlauwersoog@gmail.com

Onze vereniging ontvangt geen subsidie. Uw gift is daarom meer dan welkom! Het IBAN nummer is NL06 RABO 0335 206 727 t.n.v. het Kerkelijk Recreatiewerk Lauwersmeergebied.

Onder de link programma vindt u een overzicht van alle diensten en sing-ins.