Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Home

Van harte welkom op de website van de Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied, kortweg VKRW Lauwersoog. Onze vereniging organiseert sinds 1976 activiteiten voor toeristen en inwoners van en rond het Lauwersmeergebied. Gedurende 7 weken in de zomerperiode staat de Witte Tent elk jaar op Lauwersoog, op het terrein van Staatsbosbeheer achter het parkeerterrein van Jachthaven Noordergat.

In de Witte Tent organiseren we diensten en sing-ins. Elke zondag is er morgens om 9.30 uur een dienst en ’s avonds om 19.30 uur een sing-in. Een vast onderdeel is daarbij het gezellig met elkaar praten na afloop of tijdens de pauze. De toegang is gratis, net als de koffie, thee en limonade. Sinds een aantal jaren organiseren we ook elk seizoen een pelgrimstocht. Het volledige programma staat ook vermeld in het blad De Robben, dat elk jaar door de vereniging uitgegeven wordt. Dit blad wordt gratis verspreid in de dorpskern van Lauwersoog en uitgereikt aan de bezoekers van de Witte Tent.

Een impressie van afgelopen seizoenen vindt u onder de kopjes actueel en foto’s. Het actuele programma vindt u onder de knop ‘programma’. Ook zijn we te volgen op Facebook.

Jong en oud zijn elke zomer weer van harte welkom in de ‘Witte Tent’! Graag tot ziens. In 2024 staat de Witte Tent van zondag 07 juli tot en met zondag 18 augustus op Lauwersoog.

Contact met de vereniging kunt u opnemen via het secretariaat p.a. Wierumerwei 13, 9144 CW Hantumhuizen.

Onze vereniging ontvangt geen subsidie. Uw gift is daarom meer dan welkom! Het IBAN nummer is NL06 RABO 0335 206 727 t.n.v. het Kerkelijk Recreatiewerk Lauwersmeergebied.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40023931