Home Actueel


Actueel

Pelgrimstocht 2019

Ook dit jaar organiseren we weer een Pelgrimstocht. Op donderdag 8 augustus trekken we onder leiding van ds. Herman F. de Vries de natuur in voor een tocht van ontmoeting en bezinning. De tocht is ongeveer 5 km lang en goed te lopen. Iedereen krijgt een flesje water en een stuk fruit mee voor onderweg. Na afloop is er koffie en thee. Opgave vooraf is gewenst. Opgeven kan via een mail aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of via tel. of whatsapp naar 06-83049363. De kosten zijn € 3,- per persoon.

Programma 2019

Programma 2019

De Witte Tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat te Lauwersoog.

Na afloop van de diensten en in de pauze van de sing-ins is er koffie, thee en limonade voor iedereen.

De entree is gratis. Tijdens de diensten en sing-ins is er een collecte voor de onkosten en bij de uitgang staat de melkbus voor uw gift.

volg ons ook op www.facebook.com/WitteTentLauwersoog

 

DATUM

DIENST 09.30 u

SING-IN 19.30 u.

Zondag
7 juli

Voorganger: mw. Anne Nijland, Groningen
Organist: Bienie Reitsma, Oldehove

Muziek en leiding:
Gospelgroep Our Choice, Lauwersoog

Zondag
14 juli

Voorganger: ds. A.C. van der Wekken, Dokkum
Organist: Rudolf Huizenga, Kollum

Chr. Muziekvereniging Tida Kira, Munnekezijl o.l.v. Jan Werkman

Leiding: Carin de Wind-Tammens, Zoutkamp

Zondag
21 juli

Voorganger: Mw. Maja Swart-Andela, Leens

Organist: Wierdina Dijkstra, Anjum

Muziek: Gospelband Soon Return, Wouterswoude

Leiding: Marianne Folbert-van der Heijden, Ternaard

Zondag
28 juli

Voorganger: Dhr. L. van der Ven, Aldeboarn

Organist: Dia Werkman, Mensingeweer

Muziek: Zanggroep Jaïr, de Westereen

Leiding: Jan van der Meer, Oosternijkerk

Zondag
4 aug.

Voorganger: ds. A.J. Minnema, Balkbrug

Organist: Jan de Boer, Dokkum

Muziek: Zingen bij de beamer
Leiding: Ina IJsinga, Zoutkamp

Donderdag 8 aug.

Pelgrimstocht met ds. Herman F. de Vries, aanvang 19.00 uur.

Na afloop koffie/thee. Voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage van tenminste € 3,00 pp. Opgave vooraf is gewenst. Dit kan bij Ina IJsinga via een mail aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of telefonisch op (06) 830 49 363.

Zondag
11 aug.

Voorganger: mw. J. Bloem-van der Schaaf, Wouterswoude

Organist: Hilda Werkman, Den Andel

Muziek: Zingen op verzoek

Orgel: Jaap Sake Heeringa, Dokkum

Leiding: Janneke Kerkhof, Hantumhuizen

Zondag
18 aug.

Voorganger: pastor André van Aarle, Langeraar

Organist: Arend Klontje, Anjum

Muziek en leiding: Walk by Faith, Dokkum

Artikel in Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad van maandag 16 juli stond een uitgebreid artikel over het Kerkelijk Recreatiewerk, Lodewijk Born had hiervoor een telefonisch interview met Ina IJsinga, secretaris van de vereniging. Het artikel is hier te lezen.

Start van het seizoen 2018

Sing-in Our Choice 15-7-2018Stralend weer, veel bekende gezichten, een volle tent en hartverwarmende reacties de eerste zondag van het seizoen 2018. Zowel tijdens de morgendienst als 's avonds bij de Sing-in met Our Choice was de tent goed gevuld. De bezoekers genoten van het samen zingen van prachtige liederen tot lof en eer van God onze Heer. 'Tel uw zegeningen!'

Nieuwe bestuursleden

In 2017 was onze penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Wel zijn toen Janneke Kerkhof
uit Hantumhuizen en Freerk en Anneke Swart uit Anjum als nieuwe bestuursleden aangetreden,
maar het is niet gelukt de functie van penningmeester in te vullen. We zijn blij dat Rindert
Haaksma bereid was de financin nog tot eind 2017 voor de vereniging te blijven beheren.
Dit jaar, 2018, was Kor Berghuis aftredend en niet herkiesbaar. Hoewel Kor voorzitter was, zijn
we voor de bestuursverkiezing op zoek gegaan naar iemand die specifiek de functie van
penningmeester op zich zou willen nemen en die hebben we gelukkig gevonden! Tijdens de
algemene ledenvergadering op 4 april jl. is Hilda Veldman uit Leens (PG Leens-Mensingeweer)
als zodanig met algemene stemmen benoemd.
In de bestuursvergadering van 9 april jl. hebben we afscheid genomen van Kor Berghuis als
voorzitter. Hij kreeg als dank voor zijn jarenlange inzet als voorzitter een bloemetje en een
dinerbon aangeboden.
Janneke Kerkhof is vervolgens met algemene stemmen verkozen tot voorzitter. We zijn blij
en dankbaar dat we weer een voltallig bestuur hebben en alle functies weer zijn ingevuld.

Meer artikelen...