Home Actueel


Actueel

Nieuwe bestuursleden

In 2017 was onze penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Wel zijn toen Janneke Kerkhof
uit Hantumhuizen en Freerk en Anneke Swart uit Anjum als nieuwe bestuursleden aangetreden,
maar het is niet gelukt de functie van penningmeester in te vullen. We zijn blij dat Rindert
Haaksma bereid was de financiën nog tot eind 2017 voor de vereniging te blijven beheren.
Dit jaar, 2018, was Kor Berghuis aftredend en niet herkiesbaar. Hoewel Kor voorzitter was, zijn
we voor de bestuursverkiezing op zoek gegaan naar iemand die specifiek de functie van
penningmeester op zich zou willen nemen en die hebben we gelukkig gevonden! Tijdens de
algemene ledenvergadering op 4 april jl. is Hilda Veldman uit Leens (PG Leens-Mensingeweer)
als zodanig met algemene stemmen benoemd. 
In de bestuursvergadering van 9 april jl. hebben we afscheid genomen van Kor Berghuis als
voorzitter. Hij kreeg als dank voor zijn jarenlange inzet als voorzitter een bloemetje en een
dinerbon aangeboden.
Janneke Kerkhof is vervolgens met algemene stemmen verkozen tot voorzitter. We zijn blij
en dankbaar dat we weer een voltallig bestuur hebben en alle functies weer zijn ingevuld.

 

Artikel in het Dagblad van het Noorden

Ook dit jaar weer ruime aandacht voor het Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied. Carlien Bootsma schreef voor het Dagblad van het Noorden een mooi artikel en het Friesch Dagblad wijdde in de serie 'Geloven aan de kust' een volledige pagina aan het Kerkelijk Recreatiewerk, mooi geschreven door Lodewijk Born. We zijn natuurlijk blij met deze media aandacht!

Programma 2018

Programma Witte Tent 2018

DATUM

DIENST 09.30 u

SING-IN 19.30 u.

Zondag

15 juli

Voorganger: mw. J. van Wieren-Miske, Zoutkamp

Organist: Wierdina Dijkstra, Anjum

Muziek en leiding:
Gospelgroep Our Choice, Lauwersoog

Zondag

22 juli

Voorganger: dhr. J. van der Meer, Oosternijkerk

Organist: Wim Dieleman en band, Oldehove

Chr. Muziekvereniging Tida Kira, Munnekezijl o.l.v. Jan Werkman

Leiding: Ina IJsinga, Zoutkamp

Zondag

29 juli

Voorganger: ds. L. Adema, Metslawier

Organist: Bert Boven, Leens

Muziek en leiding:

Walk by faith, Dokkum

Donderdag 2 aug.

Pelgrimstocht met ds. Herman F. de Vries, aanvang 19.00 uur.

Na afloop koffie/thee. Voor de onkosten vragen we een vrijwillige bijdrage van tenminste € 3,00 pp. Opgave vooraf is gewenst. Dit kan bij Ina IJsinga via een mail aan Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of telefonisch op (06) 830 49 363.

Zondag

5 aug.

Voorganger: pastor André van Aarle, Langeraar

Organist: Arend Klontje, Anjum

Muziek: Band Alive, Groningen

Leiding: Janneke Kerkhof, Hantumhuizen

Zondag

12 aug.

Voorganger: ds. K.J. Visbeek, Dokkum

Organist: Rudolf Huizenga, Kollum

Zingen bij de beamer

Leiding: Janny van Wieren-Miske, Zoutkamp

Zondag

19 aug.

Voorganger: ds. Arjan Minnema, Baflo

Organist: Hilda Werkman, Den Andel

Zingen op verzoek

Orgel: Jaap Sake Heeringa

Leiding: Marianne Folbert-van der Heijden, Ternaard

Zondag

26 aug.

Voorganger: mevr. J. Bloem-van der Schaaf, Broeksterwâld

Organist: Jan de Boer, Dokkum

Muziek en leiding:

Gospelgroep The Messengers, Holwerd

De Witte Tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat te Lauwersoog.

Na afloop van de diensten en in de pauze van de sing-ins is er koffie, thee en limonade voor iedereen.

De entree is gratis. Tijdens de diensten en sing-ins is er een collecte voor de onkosten en
bij de uitgang staat de melkbus voor uw gift.

www.facebook.com/WitteTentLauwersoog

Dienst 31 juli 2016

Zondagmorgen 31 juli is er om 9.30 uur weer een dienst in de Witte Tent. Janny van Wieren-Miske uit Zoutkamp gaat hierin voor.

Tijdens deze dienst kunnen we ook genieten van enkele mooie liederen, gezongen door Esther Miske uit Groningen. Eerdze van de Riet uit Zoutkamp begeleidt haar daarbij op de piano. 
Esther trad eerder op met onder andere Laus Deo en Harmonie Euterpe uit Emmen en het Noord Nederlands Jeugdorkest (foto 2014). Na afloop van de dienst is er koffie en thee en ruim de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en wat met elkaar na te praten.
Van harte welkom allemaal!

 

 

 

 

 

 

 

 

Sing-in Zingen op verzoek

Zondagavond 31 juli gaan we weer 'Zingen op verzoek'. Tijdens de sing-in zullen we veel bekende, mooie liederen zingen met begeleiding op het orgel door Jaap-Sake Heeringa uit Dokkum.
Hieronder de lijst met titels waaruit je tijdens de sing-in kunt kiezen. Was je er vorig jaar ook? Dan zie je dat de lijst is uitgebreid van 36 naar 60 liederen. Keus genoeg dus als er gevraagd wordt: "Roept u maar!"

Deze lijst wordt ook weer gebruikt bij de sing-in op 14 augustus met ds. Herman F. de Vries.Meer artikelen...