Home Actueel
ÔĽŅ

Actueel

Artikel in Friesch Dagblad

In het Friesch Dagblad van maandag 16 juli stond een uitgebreid artikel over het Kerkelijk Recreatiewerk, Lodewijk Born had hiervoor een telefonisch interview met Ina IJsinga, secretaris van de vereniging. Het artikel is hier te lezen.

Start van het seizoen 2018

Sing-in Our Choice 15-7-2018Stralend weer, veel bekende gezichten, een volle tent en hartverwarmende reacties de eerste zondag van het seizoen 2018. Zowel tijdens de morgendienst als 's avonds bij de Sing-in met Our Choice was de tent goed gevuld. De bezoekers genoten van het samen zingen van prachtige liederen tot lof en eer van God onze Heer. 'Tel uw zegeningen!'

Nieuwe bestuursleden

In 2017 was onze penningmeester aftredend en niet herkiesbaar. Wel zijn toen Janneke Kerkhof
uit Hantumhuizen en Freerk en Anneke Swart uit Anjum als nieuwe bestuursleden aangetreden,
maar het is niet gelukt de functie van penningmeester in te vullen. We zijn blij dat Rindert
Haaksma bereid was de financiŽn nog tot eind 2017 voor de vereniging te blijven beheren.
Dit jaar, 2018, was Kor Berghuis aftredend en niet herkiesbaar. Hoewel Kor voorzitter was, zijn
we voor de bestuursverkiezing op zoek gegaan naar iemand die specifiek de functie van
penningmeester op zich zou willen nemen en die hebben we gelukkig gevonden! Tijdens de
algemene ledenvergadering op 4 april jl. is Hilda Veldman uit Leens (PG Leens-Mensingeweer)
als zodanig met algemene stemmen benoemd.†
In de bestuursvergadering van 9 april jl. hebben we afscheid genomen van Kor Berghuis als
voorzitter. Hij kreeg als dank voor zijn jarenlange inzet als voorzitter een bloemetje en een
dinerbon aangeboden.
Janneke Kerkhof is vervolgens met algemene stemmen verkozen tot voorzitter. We zijn blij
en dankbaar dat we weer een voltallig bestuur hebben en alle functies weer zijn ingevuld.

Artikel in het Dagblad van het Noorden

Ook dit jaar weer ruime aandacht voor het Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied. Carlien Bootsma schreef voor het Dagblad van het Noorden een mooi artikel en het Friesch Dagblad wijdde in de serie 'Geloven aan de kust' een volledige pagina aan het Kerkelijk Recreatiewerk, mooi geschreven door Lodewijk Born. We zijn natuurlijk blij met deze media aandacht!

Programma 2019

 

Programma Witte Tent 2019

Aan het volledige programma voor de sing-ins wordt nog gewerkt.

 

DATUM 2019

DIENST 09.30 u

SING-IN 19.30 u.

Zondag

7 juli

Voorganger: mw. Anne Nijland, Groningen
Organist: Bienie Reitsma, Oldehove

Muziek en leiding:
Gospelgroep Our Choice, Lauwersoog

Zondag

14 juli

Voorganger: ds. A.C. van der Wekken

Organist: Rudolf Huizenga, Kollum

Chr. Muziekvereniging Tida Kira, Munnekezijl o.l.v. Jan Werkman

Leiding:

Zondag

21 juli

Voorganger: Mw. M. Swart-Andela

Organist: Wierdina Dijkstra, Anjum

Muziek: Soon Return

Leiding:

Zondag

28 juli

Voorganger: Dhr. L. van der Ven, Aldeboarn

Organist: Dia Werkman, Mensingeweer

Muziek: koor/groep of zingen bij het orgel of de beamer

Leiding:

Zondag

4 aug.

Voorganger: K. Visbeek, Dokkum

Organist: Jan de Boer, Dokkum

Muziek: koor/groep of zingen bij het orgel of de beamer

Leiding:

Donderdag 8 augustus

Pelgrimstocht met ds. Herman F. de Vries, aanvang 19.00 uur. Na afloop koffie/thee.

Zondag

11 aug.

Voorganger: mw. J. Bloem-van der Schaaf

Organist: Hilda Werkman, Den Andel

Muziek: koor/groep of zingen bij het orgel of de beamer

Leiding:

Zondag

18 aug.

Voorganger: pastor André van Aarle, Langeraar

Organist: Arend Klontje,

Muziek en leiding: Walk by Faith, Dokkum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Witte Tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat te Lauwersoog.

Na afloop van de diensten en in de pauze van de sing-ins is er koffie, thee en limonade voor iedereen.

De entree is gratis. Tijdens de diensten en sing-ins is er een collecte voor de onkosten en

bij de uitgang staat de melkbus voor uw gift.

 

www.facebook.com/WitteTentLauwersoog

 

Meer artikelen...