Home Actueel


Actueel

Nieuwe plek en 'nieuwe' unit

Het komende seizoen staan we op een iets andere plek en met een nieuwe (gebruikte) unit. Eind mei is deze nieuwe unit geplaatst op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat in Lauwersoog. De unit staat meer naar de weg en ook de Witte Tent zal verhuizen naar een nieuwe plek.

Al jaren stonden de unit en de Witte Tent op het terrein van Staatsbosbeheer achter het parkeerterrein van Jachthaven het Noordergat. De tent stond daar gedurende 7 weken in de zomer aan de rand van een orchideeënveld. Met de opmars van de beschermde orchidee op dat veld gaf dat steeds meer een probleem. Daarbij kwam het project Lauwersom, de herinrichting van het gebied door Gemeente De Marne. Op verzoek van Staatsbosbeheer en de gemeente is in goed overleg met het bestuur een nieuwe locatie voor het Kerkelijk Recreatiewerk bepaald, ook aan het Noordergat, maar voor de bosschages, dichter naar de weg. Deze verhuizing had ook tot gevolg dat de unit verplaatst moest worden.

De bestaande unit, die in de winter dient als opslag, verkeerde echter in een zodanige staat dat verhuizing niet meer mogelijk was. Het bestuur heeft daarom besloten de unit te vervangen. Bij Bremer Burum is een onderhoudsarme gebruikte unit in twee delen aangekocht. Deze zijn eind mei geplaatst. Een week eerder was het terrein al door vrijwilligers klaargemaakt en waren de nieuwe kabels gelegd. Na plaatsing van de nieuwe unit en verhuizing van de spullen kon de slopershamer in de oude unit. Top Milieu Service uit Noordhorn stelde hiervoor kosteloos het materieel en personeel ter beschikking en zorgde ook gratis voor de afvoer van de oude unit.

Daarna is er in vele vrije uurtjes door enkele bestuursleden hard gewerkt om alle aansluitingen te realiseren en de unit gebruiksklaar te maken. Tenslotte kan, nadat de tent geplaatst is en de spullen uit de unit in de tent staan, de schoonmaakploeg aan de gang. Ook vanaf deze plaats spreken we onze dank uit aan iedereen die heeft meegeholpen om deze grote klus te klaren!

Jubileumjaar

De Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied is opgericht in 1976. Dit seizoen (2016) mogen we ons 40-jarig jubileum vieren!

De eerste dienst van het seizoen krijgt een extra feestelijk tintje door de medewerking van Kinderkoor Jong Vocalia uit Leens.

In de eerste week zijn er een aantal extra jubileumactiviteiten. Op dinsdag 12 juli is er in de Witte Tent een concert van de Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina uit Leens en op donderdag 14 juli kan men kiezen uit een Pelgrimstocht met ds. Herman F. de Vries uit Ternaard of een tocht met boswachter Jaap Kloosterhuis.

Eind van het seizoen

Het seizoen 2015 zit er op. Met elkaar kunnen we terugkijken op zeven gezegende zondagen in de Witte Tent. De tent is nu weer weg, maar God blijft! Hij gaat met ons mee, waar wij ook gaan. Doelbewust de draad weer oppakkend na de vakantie of schoorvoetend omdat de weg onzeker is en er verdriet of zorgen zijn. Weet dat God met je meegaat en je wil dragen zoals in lied 416 van het nieuwe liedboek staat: 
'Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn.'

We wensen u en jou Gods zegen en zien elkaar graag volgend jaar weer in de Witte Tent!

De Witte Tent staat weer op Lauwersoog van zondag 10 juli tot en met zondag 21 augustus 2016.

Laatste zondag van het seizoen

Komende zondag is alweer de laatste zondag van dit seizoen in de Witte Tent.

In de dienst om 9.30 uur gaat dan ds. G.A. Segger uit Uithuizen voor en de organist is Waalke Smit uit Dokkum.

's Avonds is er om 19.30 uur een sing-in met Gospelgroep De Regenboog uit Dokkum. Het thema van deze sing-in is 'The beginning of Life!' De sing-in wordt volledig ingevuld door De Regenboog. De groep wil hiermee een duidelijke boodschap brengen, waarbij het nummer 'End of the Beginning' uit het repertoire centraal staat. We gaan aan boord van een vliegtuig, stap jij, stapt u ook in? Aan boord kunt u genieten van prachtige nummers van de groep, is er samenzang en aandacht voor de kinderen. Ook kunt u meeluisteren naar interessante gesprekken die tussen passagiers worden gehouden. Waar gaat de reis heen? Waar gaat uw reis heen? Wat we wel weten is, dat als jij/u instapt, er een behouden aankomst zal zijn!
P.s. Uw ticket is gratis en hoe dat zit zult u wel horen.

Na afloop van de dienst en van de sing-in is er koffie, thee en limonade en volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Zingen op verzoek

Zondag 9 augustus staat de sing-in 's avonds in het teken van 'Zingen op verzoek'. Marianne Folbert uit Ternaard leidt deze avond en Jaap Sake Heeringa uit Dokkum begeleidt de zang op het orgel. Naast liederen die Marianne Folbert heeft opgegeven, kunnen bezoekers die avond kiezen uit een 30-tal liederen. Hier alvast de lijst met keuzeliederen.

Meer artikelen...