Home Actueel


Actueel

Wietske en Elisabeth van der Woude zingen bij Sing-in 26 juli

Als extra bij de sing-in van zondagavond 26 juli zullen Wietske en Elisabeth van der Woude uit Ulrum voor ons zingen, ze worden daarbij begeleid door Meint de Jong, ook uit Ulrum. Wietske en Elisabeth hebben het lied 'Breng ons samen' gezongen tijdens de fusiedienst van twee van onze lidkerken tot Protestantse gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen. We zijn blij dat ze dit lied ook voor ons in de Witte Tent ten gehore willen brengen.
De sing-in op 26 juli is 'zingen bij de beamer'. De beamerpresentatie wordt deze avond verzorgd door Jelmer van der Velde en Ina IJsinga heeft de leiding. Aanvang 19.30 uur.

Sing-in Our Choice gaat door

De sing-in met Our Choice om half acht gaat door vanavond. Nu (5 juli, 18.00 uur) nog een bui op Lauwersoog maar de radar geeft voor vanavond voorlopig droog weer aan. Het terrein is er niet droger op geworden, maar dat mag de pret niet drukken.

Klaar voor het seizoen 2015

De Witte Tent is donderdag 2 juli weer geplaatst door de firma Van Kammen uit Oosternijkerk. Een groep vrijwilligers is vrijdag bezig geweest met de verdere inrichting, opbouw podium, ophangen verlichting, aansluiting van elektriciteit en de geluidsinstallatie, het schoonmaken van de tent en de unit etc., etc. We zijn onze vrijwilligers zeer dankbaar hiervoor!

Ook De Robben zijn inmiddels afgeleverd en liggen klaar om uitgedeeld te worden de komende zondagen. Kortom: we zijn klaar voor het seizoen 2015 en heten u graag van harte welkom in de Witte Tent!

Zondag 5 juli is de eerste dienst van dit seizoen om 9.30 uur met de heer Jan van der Meer uit Oosternijkerk als voorganger. 's Avonds verzorgt Gospelgroep Our Choice uit Lauwersoog traditiegetrouw de eerste sing-in van het seizoen.

In verband met de werkzaamheden die op en rond het terrein plaatsvinden, moeten we voor het parkeren meer uitwijken naar de Jachthaven. We vragen bezoekers de aanwijzingen van de parkeerwachters te volgen.

En wist u dat u ons ook kunt volgen op facebook.com/WitteTentLauwersoog?

Seizoen 2015

De voorbereidingen voor het seizoen 2015 zijn in volle gang, de tent is gehuurd en de gebruikersovereenkomst met Staatsbosbeheer en de vergunning van Gemeente De Marne zijn aangevraagd. Het programma, voor zover op dit moment bekend, leest u hieronder. We hopen met elkaar weer op een gezegend seizoen. De aanvullingen op het programma zijn ook te volgen op facebook www.facebook.com/WitteTentLauwersoog.

Datum

Dienst 09.30 u

Sing-in 19.30 u.

Zondag

5 juli

Dhr. J. van der Meer, Oosternijkerk

Organist: Jan de Boer, Dokkum

Muziek en leiding:

Gospelgroep Our Choice, Lauwersoog

Zondag 12 juli

Ds. E.J.M. Peersmann, Kollum

Organist: Jaap Sake Heeringa, Dokkum

Muziek: Chr. Muziekvereniging Tida Kira, Munnekezijl

Leiding: Janny van Wieren-Miske, Zoutkamp

Zondag

19 juli

Ds. T. Engelsma, Anjum

Organist: Bert Boven, Leens

Muziek en leiding: Jongerenband Lifenote, Damwoude

Zondag

26 juli

Ds. K.J. Visbeek, de Westereen

Organist: Jelle Visser

Zingen bij de beamer

beamer: Jelmer v.d. Velde, Lauwerzijl

Leiding: Ina IJsinga, Zoutkamp

Zondag

2 aug.

Voorganger: mw. A. Plantinga, Ee

Organist: Jan de Boer, Dokkum

Muziek en leiding:

Gospelkoor New Creation, Joure

Zondag

9 aug.

Mevr. J. Bloem-van der Schaaf,

Organist: Dia Werkman, Mensingeweer

Zingen op verzoek

Muziek: Jaap Sake Heeringa, Dokkum

Leiding: Marianne Folbert-van der Heijden, Ternaard

Zondag

16 aug.

Ds. G.A. Segger, Uithuizen

Organist: Waalke Smit, Dokkum

Gospelgroep De Regenboog, Dokkum

'The beginning of life'

Witte Tent 2014

Het seizoen 2014 van de Witte Tent is alweer afgelopen. De 7 zondagen zijn omgevlogen. Het bestuur dankt allen die op welke wijze dan ook hun bijdrage en inzet hebben gegeven om de Witte Tent mogelijk te maken. Rond drieduizend bezoekers mochten we verwelkomen in de 14 diensten en sing-ins.

Het is geweldig om samen te mogen zingen, spreken en luisteren naar Gods woord, midden in Gods schepping.
Na afloop van de diensten en en de pauze van de sing-ins elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris geeft een groot saamhorigheidsgevoel. De laagdrempeligheid en gemoedelijkheid worden genoemd als reden om de Witte Tent te bezoeken. Vaak wordt er gezegd: "Tot de volgende keer!" en: "Stond de Witte Tent er maar langer."

Het bestuur zal trachten om op dezelfde wijze ook in 2015 verder te gaan. De Witte Tent zal in 2015 van zondag 5 juli tot en met zondag 16 augustus op Lauwersoog staan. Mocht u suggesties hebben voor de invulling van de diensten en sing-ins, dan horen wij dat graag.

Wij willen allen bedanken die de Witte Tent financieel ondersteunen via de collectes, de melkbus, giften et cetera, maar ook de lidkerken. Zonder uw steun zou er geen Witte Tent op Lauwersoog zijn.
Mocht u de Witte Tent financieel willen steunen, dan kunt u een gift overmaken op IBAN rekeningnummer NL06 RABO 0335 206 727 t.n.v. VKRWLauwersoog.

Het bestuur is tevens op zoek naar enthousiaste medebestuursleden die mee willen helpen om de komende jaren de Witte Tent mogelijk te maken. Schroom niet, vele handen maken licht werk en neem contact op met een van de bestuursleden voor meer informatie. Het is dankbaar werk.

Nogmaals dank aan allen die hebben meegewerkt aan de Witte Tent.

Graag tot ziens in 2015.

Meer artikelen...