Home Actueel


Actueel

Afsluiting seizoen 2011

Zondag 14 augustus is in de Witte Tent het jubileumjaar van de Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied afgesloten. Gedurende 7 weken zijn er weer diensten en sing-ins gehouden die samen zo’n 3000 bezoekers hebben getrokken. Zowel de diensten als de sing-ins blijken elk jaar weer in een belangrijke behoefte van toeristen en inwoners van het gebied te voldoen. De laatste zondag werd de morgendienst geleid door ds. K.J. Bijleveld uit Boornbergum met als thema ‘loslaten’. Ter herinnering aan het jubileumjaar kreeg iedereen aan het eind van deze dienst een boekenlegger mee met de tekst 'Er is iemand die van je houdt: GOD!'. Ook werd na de dienst de uitslag van de ballonnenwedstrijd bekendgemaakt (de uitslag staat elders op deze site).
‘s Avonds was  er een sing-in met Janneke Kerkhof uit Hantumerhoek en orgelbegeleiding van Jaap Sake Heeringa uit Dokkum. Met het zingen op verzoek van veel mooie liederen werd dit seizoen afgesloten, maar gelukkig kon worden toegezegd dat ook volgend jaar de Witte Tent weer op Lauwersoog zal staan. Het seizoen 2012 staat gepland van zondag 8 juli t/m zondag 19 augustus.

Het verhaal van Krummel

Een mooi verhaal, verteld door Gospelband Tribute tijdens de sing-in op 31 juli.

Krummel, een heel gewone rups
door Max Lucado

Krummel was een gewone rups. Hij had geen strepen en hij had geen stippen.Hij at gewoon blaadjes en hij kroop door gewoon gras.
Krummel was maar een gewone rups.
Maar Krummel deed één ding dat niet gewoon was. Hij praatte met God.
Krummel en zijn vriendje Hummel vroegen vaak aan God:'Waarom hebt U ons zo gewoon gemaakt?'
Dan antwoordde God: ‘Ik houd van jullie, Krummel en Hummel. Maar Ik ben nog niet klaar met jullie. Ik ga jullie een nieuw hart geven.’
Dat hielp... eventjes,
tot ze een kleine mier tegenkwamen met een enorme dennenappel op z’n rug.
‘Wauw!’ zei Hummel. ‘Hoe kun jij zoiets zwaars tillen?’
‘God heeft me zo sterk gemaakt,’ antwoordde de mier.
Krummel en Hummel werden weer verdrietig. Ze vroegen God: ‘Waarom kunnen wij niet sterk zijn, zoals die mier?’
God zei wat Hij altijd zei: ‘Ik houd van je zoals je bent. Maar ik ben nog niet klaar met jullie.’
Toen voelden ze zich weer wat beter... tot ze op een regenachtige dag een slak zagen.
‘Hadden jullie maar zo’n huis als ik,’ zei de slak. ‘Het is lekker droog hierbinnen.’
Krummel en Hummel vroegen zich af waarom God hén niet zo’n gezellig huisje had gegeven.
God zei nóg eens tegen Krummel en Hummel dat ze geduld moesten hebben, omdat Hij nog niet klaar met hen was.
Toen voelden Krummel en Hummel zich veel beter... totdat ze het lieveheersbeestje zagen.
‘Wat heb jij prachtige stippen!’ zei Krummel.
‘Schitterend,’ riep Hummel.
‘Dat is aardig van jullie,’ antwoorde het lieveheersbeestje verlegen, ‘maar zo heeft God me gemaakt.’
Die nacht bad Krummel: ‘Here God, ik begrijp het niet, waarom maakte U ons zo... zo...’
‘Gewoon?’ zei God. ‘Maak je maar geen zorgen. Ik ben nog niet klaar met je. Je krijgt een nieuw hart van Mij.’
Krummel keek naar zijn vriendje en zuchtte gapend: ‘Ik word opeens heel erg moe.’
‘Laten we dan maar een lekker zacht bedje voor je maken,’ stelde Hummel voor.
Terwijl Krummel langzaam in slaap viel in zijn zachte bedje, dacht hij nog na over wat God had gezegd en hij bad: ‘Heer, ik vind het niet erg meer om een gewone rups te zijn. U houdt van mij en daarom ben ik bijzonder.’
Die nacht droomde Krummel iets grappigs. Hij droomde dat hij bijzonder was,
net als de mier,de slak en het lieveheersbeestje.
Toen Krummel wakker werd, was het donker om hem heen. Hij was van top tot teen ingepakt. Wat was er met zijn bed gebeurd?
Toen hij zich eruit wurmde, viel het op de grond en barstte open.
Maar wacht eens... er kriebelde iets op zijn rug...
Opeens vouwden twee zachte vleugels zich fladderend open! Krummel wapperde zijn nieuwe vleugels op en neer en daar ging hij: hoger en hoger, hij zweefde boven de bomen.
En ineens begon Krummel te begrijpen wat God hem had verteld. Hij was geen mier, geen slak of een lieveheersbeestje... Hij was Krummel; een prachtige vlinder met een prachtig hart.
Krummel wilde gauw het goede nieuws aan Hummel gaan vertellen.
‘Joehoe! Kijk eens!’ riep Krummel.
‘Wauw! Ben jij dat echt, Krummel?’
‘Ja, helemaal! Zie je wel dat God nog niet klaar met me was, Hummel! En Hij is ook nog lang niet klaar met jou, hoor.’
Hummels glimlach werd steeds breder. Nu begon hij het ook te begrijpen.

Gedicht

Na de sing-in met Muziekvereniging Tida Kira op 24 juli zei een jonge bezoeker dat hij het versje aan het eind zo mooi had gevonden. Juist ook omdat we het refrein telkens samen gingen zeggen. Hij heeft het gedicht meegekregen met de toezegging dat het gedicht ook op onze site zou komen. Het komt van de site www.geloventhuis.nl en we geven het graag aan u door.

 

Dat licht is niet zomaar voorbij

 

Weet je nog wel van toen, van die keer
Dat Jezus een blinde zag staan?
Geen mens die hem zag. Ze riepen: 'Wees stil!'
Maar Jezus keek juist de man aan.
Opeens zag de blinde weer licht en dacht blij:
'Wat is dat geweldig, hij ziet wat in mij!'

Zijn licht tilt ons op. Zijn licht maakt ons sterk.
Hij ziet wat in jou en in mij.
Al is het soms donker en heb je verdriet,
Dat licht is niet zomaar voorbij.
Dat licht is niet zomaar voorbij.

 

Weet je nog wel van toen, van dat kind?
Ze zeiden: 'Je bent veel te klein.'
Maar Jezus zei juist: 'Kom jij maar eens hier.
Zo klein moeten jullie nou zijn'
Het kind had dat echt niet verwacht
En dacht blij: 'Wat geweldig, hij ziet wat in mij!'

Zijn licht tilt ons op. Zijn licht maakt ons sterk.
Hij ziet wat in jou en in mij.
Al is het soms donker en heb je verdriet,
Dat licht is niet zomaar voorbij.
Dat licht is niet zomaar voorbij.

 

Weet je nog wel van toen van die vrouw?
Ze kwam ergens anders vandaag.
Vroeg Jezus om hulp. Haar dochter was ziek.
Hij hielp haar en was met haar begaan.
Hij prees haar geloof en ze jubelde blij:"
'Wat is dat geweldig, hij ziet wat in mij!'

Zijn licht tilt ons op. Zijn licht maakt ons sterk.
Hij ziet wat in jou en in mij.
Al is het soms donker en heb je verdriet,
Dat licht is niet zomaar voorbij.
Dat licht is niet zomaar voorbij.

 

Weet je nog wel van toen, van die keer
Dat Jezus zei: 'Denk er maar aan,
het leven gaat door voor wie het verloor.
Het licht zal het donker verslaan.'
Wij snapte hem niet, maar hij zag het en zei:
'Je zult het wel zien en dan denk je aan mij.'

Zijn licht tilt ons op. Zijn licht maakt ons sterk.
Hij ziet wat in jou en in mij.
Al is het soms donker en heb je verdriet,
Dat licht is niet zomaar voorbij.
Dat licht is niet zomaar voorbij.

Feestelijke start seizoen 2011

 

Feestelijke start VKRW Lauwersoog

Het seizoen van de Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied is zondag 3 juli 2011 met een feestelijke dienst van start gegaan. Gedurende een periode van 7 weken zullen in de Witte Tent op het terrein achter het parkeerterrein van Jachthaven Noordergat te Lauwersoog weer diensten en sing-ins worden gehouden.

 

35 Jaar geleden is de vereniging vanuit kerkelijke gemeenten rond het Lauwersmeergebied ontstaan, met als doelstelling het uitdragen van het evangelie. Die doelstelling wordt nog steeds nagestreefd in het organiseren van diensten en sing-ins gedurende de zomerperiode. Het 35-jarig jubileum was reden voor extra feestelijkheden rond de eerste dienst. Mevrouw Van der Galiën uit Damwoude ging voor in deze dienst met als thema ‘Gedenken en danken’.

Lees meer...

Uitslag ballonnenwedstrijd

 

Uitslag van de Ballonnenwedstrijd

De eerste zondag hebben we ballonnen opgelaten en iedereen was natuurlijk benieuwd of zijn of haar ballon ook gevonden is!

Zondagmorgen 14 augustus is na de laatste dienst van het seizoen de uitslag van de ballonnenwedstrijd bekendgemaakt. In totaal zijn 5 wedstrijdkaartjes teruggestuurd. Alle 5 afzenders van deze kaartjes hebben een mooi boekje als prijs ontvangen.

De uitslag was als volgt:  

1. Jelmer van der Velde. Zijn ballon is gevonden in Markelo (O).
2. Marije Zwart. Haar ballon is gevonden in Donkerbroek.
3. Renate Postma. Haar ballon is gevonden in Bakkeveen.
4. Emily Beukema. Haar ballon is gevonden in Nuis.
5. Treesje (Trea) Werkman. Haar ballon is gevonden in Grootegast. 

Op de ballonnen met een groet zijn ook enkele reacties ontvangen. De familie de With uit Peize mailde ons het volgende:

Wij hebben een ballon gevonden van jullie ballonnenwedstrijd!!

Hij is van Anneke Andringa uit Anjum.

Bedankt voor de goede wensen, maar jullie bovenal Gods zegen toegewenst.

Wij hopen dat er veel bezoekers mogen komen in de tent en dat de Heilige Geest daar mag werken door jullie heen.

Met vr groeten Fam A.K. de With uit Peize

Een hartverwarmende reactie!

Het kaartje van A. Heeringa kwam met een hartelijke groet terug samen met het wedstrijdkaartje van kleindochter Renate Postma. Sommige mensen hebben zelf een reactie op hun ballonkaartje ontvangen. Zo mailde Nathalie van der Bleek dat ze haar kaartje had teruggekregen uit Een-West (Drenthe) en ook Tjitske Pol uit Lauwerzijl kreeg haar kaartje teruggestuurd door de vinder.

Al met al kunnen we stellen dat de ballonnenwestrijd en ballongroeten een succes waren!

Foto's/filmpje van het oplaten van de ballonnen en van de prijsuitreiking staan onder de knop foto's op de site.
 

Meer artikelen...