Aangepaste aanvangstijd sing-in 29 juni

Zondag 29 juni begint de sing-in met Gospelkoor Our Choice 's avonds om ACHT UUR in plaats van om half acht. Tijdens deze sing-in zal geen pauze meer worden gehouden, u bent voorafgaand aan de sing-in van harte welkom voor koffie en thee!

Deze wijziging in het programma heeft alles te maken met de voetbalwedstrijd Nederland Mexico. Zo is een ieder in de gelegenheid die te kunnen volgen en hoeven er geen lastige keuzes te worden gemaakt. Our Choice zorgt ervoor dat de wedstrijd Nederland-Mexico vanaf 18.00 uur ook in de Witte Tent kan worden gevolgd. U bent van harte welkom!

Het bestuur en Gospelkoor Our Choice menen op deze manier een win-win situatie te creren en hopen weer te mogen rekening op een volle tent! We zien u graag zondag 29 juni!

's Morgens om half tien is de eerste dienst van het seizoen, voorganger is dan de heer Jan v.d. Meer.