Witte Tent 2014

Het seizoen 2014 van de Witte Tent is alweer afgelopen. De 7 zondagen zijn omgevlogen. Het bestuur dankt allen die op welke wijze dan ook hun bijdrage en inzet hebben gegeven om de Witte Tent mogelijk te maken. Rond drieduizend bezoekers mochten we verwelkomen in de 14 diensten en sing-ins.

Het is geweldig om samen te mogen zingen, spreken en luisteren naar Gods woord, midden in Gods schepping.
Na afloop van de diensten en en de pauze van de sing-ins elkaar ontmoeten onder het genot van koffie, thee of fris geeft een groot saamhorigheidsgevoel. De laagdrempeligheid en gemoedelijkheid worden genoemd als reden om de Witte Tent te bezoeken. Vaak wordt er gezegd: "Tot de volgende keer!" en: "Stond de Witte Tent er maar langer."

Het bestuur zal trachten om op dezelfde wijze ook in 2015 verder te gaan. De Witte Tent zal in 2015 van zondag 5 juli tot en met zondag 16 augustus op Lauwersoog staan. Mocht u suggesties hebben voor de invulling van de diensten en sing-ins, dan horen wij dat graag.

Wij willen allen bedanken die de Witte Tent financieel ondersteunen via de collectes, de melkbus, giften et cetera, maar ook de lidkerken. Zonder uw steun zou er geen Witte Tent op Lauwersoog zijn.
Mocht u de Witte Tent financieel willen steunen, dan kunt u een gift overmaken op IBAN rekeningnummer NL06 RABO 0335 206 727 t.n.v. VKRWLauwersoog.

Het bestuur is tevens op zoek naar enthousiaste medebestuursleden die mee willen helpen om de komende jaren de Witte Tent mogelijk te maken. Schroom niet, vele handen maken licht werk en neem contact op met een van de bestuursleden voor meer informatie. Het is dankbaar werk.

Nogmaals dank aan allen die hebben meegewerkt aan de Witte Tent.

Graag tot ziens in 2015.