Seizoen 2015

De voorbereidingen voor het seizoen 2015 zijn in volle gang, de tent is gehuurd en de gebruikersovereenkomst met Staatsbosbeheer en de vergunning van Gemeente De Marne zijn aangevraagd. Het programma, voor zover op dit moment bekend, leest u hieronder. We hopen met elkaar weer op een gezegend seizoen. De aanvullingen op het programma zijn ook te volgen op facebook www.facebook.com/WitteTentLauwersoog.

Datum

Dienst 09.30 u

Sing-in 19.30 u.

Zondag

5 juli

Dhr. J. van der Meer, Oosternijkerk

Organist: Jan de Boer, Dokkum

Muziek en leiding:

Gospelgroep Our Choice, Lauwersoog

Zondag 12 juli

Ds. E.J.M. Peersmann, Kollum

Organist: Jaap Sake Heeringa, Dokkum

Muziek: Chr. Muziekvereniging Tida Kira, Munnekezijl

Leiding: Janny van Wieren-Miske, Zoutkamp

Zondag

19 juli

Ds. T. Engelsma, Anjum

Organist: Bert Boven, Leens

Muziek en leiding: Jongerenband Lifenote, Damwoude

Zondag

26 juli

Ds. K.J. Visbeek, de Westereen

Organist: Jelle Visser

Zingen bij de beamer

beamer: Jelmer v.d. Velde, Lauwerzijl

Leiding: Ina IJsinga, Zoutkamp

Zondag

2 aug.

Voorganger: mw. A. Plantinga, Ee

Organist: Jan de Boer, Dokkum

Muziek en leiding:

Gospelkoor New Creation, Joure

Zondag

9 aug.

Mevr. J. Bloem-van der Schaaf,

Organist: Dia Werkman, Mensingeweer

Zingen op verzoek

Muziek: Jaap Sake Heeringa, Dokkum

Leiding: Marianne Folbert-van der Heijden, Ternaard

Zondag

16 aug.

Ds. G.A. Segger, Uithuizen

Organist: Waalke Smit, Dokkum

Gospelgroep De Regenboog, Dokkum

'The beginning of life'