Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

De weg is vrij

De weg is vrij.

Afgelopen najaar was lange tijd de weg vanaf Zoutkamp richting Lauwerzijl tot aan het Hoekje afgesloten. Officieel moest je omrijden helemaal over de Kwelderweg en Buitenpost, maar ik ging net als velen via de sluiproute over Munnekezijl. Maar wat vond ik het vervelend dat de weg afgesloten was!

Wat was het dan ook fijn toen je er eindelijk weer langs kon. Ik weet nog dat er de eerste keer van blijdschap een regel uit het liedje van Elly en Rikkert in m’n hoofd zong: ‘De weg is vrij, de weg is vrij!’

En gelijk kwam de volgende gedachte bij mij boven. De weg tot God was immers ook afgesloten door de zondeval en onze zonden en tekortkomingen. Maar Jezus is gekomen om al onze zonden op zich te nemen. Hij heeft aan het kruis al onze zonden en ziekten gedragen en is eraan gestorven. Maar Zijn striemen brachten ons genezing, Zijn dood bracht ons de overwinning, het graf kon Hem niet houden. Hij heeft de dood overwonnen en is opgestaan uit het graf! De steen is weg, de weg is vrij!
Door Jezus mogen wij weer vrij tot God gaan en mogen we weten dat als we sterven het leven niet voorbij is, maar pas begint. Dan mogen we THUIS komen bij God. Wat een genade!

Ik zou nog een jaar secretaris zijn en was dan in maart 2021 aftredend. Helaas liep het anders. In januari 2020 werd bij mij alvleesklierkanker met uitzaaiingen geconstateerd. Op 6 februari mocht ik in het bijzijn van mijn gezin thuis de ziekenzalving van ds. H.F. de Vries ontvangen. Helend en heel bijzonder. Ik herstelde wonderwel van de operatie, maar helaas veranderde die situatie in april. Na weer een ziekenhuisopname bleek dat ze niets meer voor mij konden doen en de zaterdag voor Pasen ben ik thuisgekomen om binnenkort echt THUIS te komen. Ik had er voor mijzelf vrede mee, maar wat was het moeilijk om mijn man, kinderen, kleinkinderen, dierbaren, collega’s, etc. los te moeten laten. Daarbij kwamen nog eens de beperkingen door het coronavirus.

Maar wat een zegeningen heb ik ook toen nog mogen ervaren door de geboorte van onze kleindochter, de liefde voor elkaar binnen ons gezin en van zovelen om ons heen. God is goed!

Ook het moeten loslaten van het werk voor de Witte Tent valt me zwaar. Wat heb ik dat werk altijd met veel plezier gedaan en wat heb ik daar veel voor teruggekregen! Met dankbaarheid kijk ik terug op veel mooie, gezegende jaren dat ik mij hiervoor in mocht zetten. Ik hoop en bid dat het Kerkelijk Recreatiewerk nog vele jaren door mag gaan en wens jullie allen Gods zegen!

Dit seizoen halen helaas de maatregelen rondom het coronavirus een streep door het programma. Geen Witte Tent, geen diensten, geen sing-ins en geen Pelgrimstocht. Maar ook hier mogen we verwachtingsvol vooruitkijken en weten dat de weg weer vrij zal worden.
Niet het coronavirus, niet de dood heeft het laatste woord! Jezus heeft de dood overwonnen en is opgestaan uit het graf! De steen is weg, de weg is vrij! 🙏

Vanuit dat vertrouwen mogen we elkaar bemoedigen en zeg ik met een hartelijke groet: TOT ZIENS!
Ina IJsinga

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest