Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Lauwersoog, 16 mei 2021

Beste mensen,


Langs deze weg laat het bestuur van de Witte Tent (Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in in het Lauwersmeergebied) u weten dat ook dit jaar de situatie rond Covid-19 in de zomer nog niet zodanig gunstig is dat wij het aandurven. De Witte Tentbijeenkomsten gaan daarom ook dit jaar niet door. Volgend jaar hopen we met beter nieuws te kunnen komen, voor nu is het niet anders. Laten we vooral moed houden en er op vertrouwen dat we snel weer mogen luisteren naar en zingen van de Eeuwige, de grote Koning die ons nooit los zal laten omdat Hij altijd bij ons is met zijn Geest van Liefde.


Met hartelijke groet, namens het bestuur van de Witte Tent,
Janneke Kerkhof, voorzitter

Geest van Liefde
O Geest van liefde en vertrouwen
laat ons elkander toch verstaan
zodat wij op Uw wijsheid bouwen
in liefde tot de ander gaan.

Het Pinkstervuur niet in ons doven
het hart in warme gloed ontspringt
en zingend met de Geest van boven
getuigen dat het hier begint.

O Geest, getuigend van die vrede
laat ons toch vredestichters zijn
verlangend naar die toekomst heden
van leven in Uw zonneschijn.

Wil ons met Uw genâ omgeven
van U de Vader en de Zoon
in Liefde met de Geest verweven
straks eeuwig juichen voor Uw troon.

Amen, ja, Amen, het zal waar zijn
het is zo zeker en gewis
dat eeuw’ge vreugde ons ten deel valt
voor altijd Uw vergiffenis.


Melodie: De dag door Uwe gunst ontvangen. LbvK : 393

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest