Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Lauwersoog, 21 april 2020

Beste mensen,
Naar aanleiding van de persconferentie van minister Rutte over een eventuele versoepeling van de intelligente ‘lockdown’ tijdens het Coronavirus moet ik u helaas meedelen dat dit jaar de Witte Tentbijeenkomsten niet door zullen gaan. Het is spijtig en het doet pijn. Maar, laten we met z’n allen op weg blijven, het goede doen en vooral: gezond blijven. Volgend jaar, ons 45ste jaar, hopen we met vernieuwde kracht verder te gaan. De tijd zal het ons leren.
Laten we ons vertrouwen vestigen op Hem, waarop we altijd ons vertrouwen vestigen en om het goede bidden. Bidden om licht.
  
Met hartelijke groet,

namens het bestuur van de Witte Tent,

Janneke Kerkhof

Om licht en liefde
Steek een kaars aan in het duister,
laat het licht toe in je hart,
Maak je handen niet tot vuisten,
streel maar zacht wat is verhard.

Steek een kaars aan in het duister,
en zaai vrede waar je gaat,
Strek je armen uit en luister,
naar de mens die naast je staat.

Steek een kaars aan in het duister,
eer wat kwetsbaar is en klein,
Ga geduldig tot het uiterst.
Laat waar jij bent liefde zijn.

Hein Stufkens
Uit: Vrede voor jou – gedichten 1997
 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest