Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Links

1     CGK
De site van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland
2     PKN
De site van de Protestantse Kerk Nederland
3     CGK Dokkum
Site van onze lidkerk: CGK Dokkum
4     PG Anjum
5     PG Leens-Mensingeweer
Site van onze lidkerk Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer
6     PG Ulrum-Niekerk-Vierhuizen
Site van onze lidkerk PKN Ulrum
7     PG Zoutkamp
Site van onze lidkerk Protestantse Gemeente Zoutkamp
8     PKN Geref.Kerk Munnekezijl
Site van onze lidkerk PKN Geref. Kerk Munnekezijl
9     PKN Geref. Kerk Lioessens
Site van onze lidkerk PKN Geref. kerk Lioessens
10     PKN Hervormde Gemeente Morra-Lioesssens
Site van onze lidkerk PKN Hervormde Gemeente Morra-Lioessens
11     Tida Kira
Site van Christelijke Muziekvereniging Tida Kira, Lauwerzijl/Munnekezijl
12     Gospelkoor Oir Choice Lauwersoog
Site van Gospelkoor Oir Choice Lauwersoog
13     Gospelband Soon Return
Site van Gospelband Soon Return, Wouterswoude
14     Lifenote
De site van de Jongerenband Lifenote
15     Sound of Faith
Site van de praiseband Sound of Faith, Broeksterwoude
16     Dagelijks Woord
Dagelijks Woord: ontvang elke dag een bijbeltekst
17     Groot Nieuws Radio
Groot Nieuws Radio, luisterend geloven
18     Kerkomroep
Kerkomroep, voor het thuis mee- of naluisteren van kerkdiensten in verschillende gemeenten
19     De Bijbel
Site van het Nederlands Bijbelgenootschap