Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Organisatie

De Vereniging wordt gedragen door kerkelijke gemeenten in de regio. Vanuit deze lidkerken wordt het bestuur gevormd en de lidkerken betalen een jaarlijkse contributie per belijdend lid. Daarnaast is de vereniging geheel afhankelijk van giften. De vereniging ontvangt geen subsidie.

Contactgegevens:
Secretariaat VKRW Lauwersoog
Wierumerwei 13
9144 CW Hantumhuizen
Tel. 06-13552104
e-mail: wittetentlauwersoog@gmail.com
facebook: www.facebook.com/WitteTentLauwersoog

Kerken die lid zijn van de vereniging:

 • Christelijke Gereformeerde Kerk Dokkum
 • Christelijke Gereformeerde Kerk Ulrum
 • PKN Gereformeerde kerk Lioessens
 • Protestantse Gemeente Munnekezijl
 • PKN Hervormde Gemeente Morra-Lioessens
 • Protestantse Gemeente Anjum
 • Protestantse Gemeente Ee-Oostrum-Jouwswier
 • Protestantse Gemeente Kollumerpomp
 • Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer
 • Protestantse Gemeente Metslawier-Niawier
 • Protestantse Gemeente Paesens-Moddergat
 • Protestantse Gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen
 • Protestantse Gemeente Zoutkamp

Bankgegevens:
IBAN nummer bankrekening NL06 RABO 0335 206 727 t.n.v. het Kerkelijk Recreatiewerk Lauwersmeergebied.

Kamer van Koophandel:
Inschrijfnummer KvK 40023931