Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • voorzitter: mevrouw J. Kerkhof, Hantumhuizen
  • penningmeester: mevrouw H. Veldman, Leens
  • secretaris: vacant

Leden:

  • de heer S. de Boer, Ulrum
  • de heer E. Turkstra, Ee,
  • de heer E. Top en mevrouw A. Top, Noordhorn
  • de heer F. Swart en mevrouw A. Swart, Anjum

Naast de bestuursleden is er een aantal vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen bij de voorbereidingen van en tijdens het seizoen.
Contact met (een van de bestuursleden van) de vereniging kunt u opnemen via het secretariaat, p.a. Loohof 37, 9965 TS Leens, tel. 06-83049363 of via email: secretariaat@vkrwlauwersoog.nl.

Bankgegevens: IBAN nummer bankrekening NL06 RABO 0335 206 727 t.n.v. het Kerkelijk Recreatiewerk Lauwersmeergebied.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40023931