Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

  • Voorzitter: mw. G. Dijkstra uit Leens

  • Secretaris: mw. A. van der Zee- Hiemstra uit Hantumhuizen

  • Penningmeester: mw. H. Veldman- van der Meulen uit Leens

Leden:

 

  • Dhr. F. Swart uit Anjum

  • Mw. J. de Vries-Komdeur uit Ulrum

  • Mw. H. Tol- Vaatstra uit Ulrum

  • Dhr. G. Tol uit Ulrum

Via het secretariaat kunt u contact opnemen met de vereniging.
p.a. Wierumerwei 13
9144 CW Hantumhuizen
06- 13552104

e-mail: wittetentlauwersoog@gmail.com

Bankgegevens: IBAN nummer bankrekening NL06 RABO 0335 206 727 t.n.v. het Kerkelijk Recreatiewerk Lauwersmeergebied.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40023931