Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

   • Voorzitter: mw. G. Dijkstra uit Leens

   • Secretaris: mw. A. van der Zee- Hiemstra uit Hantumhuizen

   • Penningmeester: vacant. Momenteel ingevuld door dhr. G. Tol uit Ulrum

  Leden:

    • Dhr. F. Swart uit Anjum

    • Mw. J. de Vries-Komdeur uit Ulrum

    • Mw. H. Tol- Vaatstra uit Ulrum

    • Dhr. G. Tol uit Ulrum

   Contact met (een van de bestuursleden van) de vereniging kunt u opnemen via het secretariaat p.a.
   Wierumerwei 13
   9144 CW Hantumhuizen
   06- 13552104

   Bankgegevens: IBAN nummer bankrekening NL06 RABO 0335 206 727 t.n.v. het Kerkelijk Recreatiewerk Lauwersmeergebied.

   Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40023931