Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Voorzitter: mw. G. Dijkstra uit Leens
  • Secretaris: mw. A. van der Zee- Hiemstra uit Hantumhuizen
  • Penningmeester: mw. H. Veldman- van der Meulen uit Leens

Leden:

  • Dhr. F. Swart uit Anjum
  • Mw. J. de Vries
  • Mw. H. Tol- Vaatstra uit Ulrum
  • Dhr. G. Tol

Naast de bestuursleden is er een aantal vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen bij de voorbereidingen van en tijdens het seizoen.
Contact met (een van de bestuursleden van) de vereniging kunt u opnemen via het secretariaat p.a.
Wierumerwei 13
9144 CW Hantumhuizen
06- 13552104

Bankgegevens: IBAN nummer bankrekening NL06 RABO 0335 206 727 t.n.v. het Kerkelijk Recreatiewerk Lauwersmeergebied.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40023931