Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Programma

Welkom in de Witte Tent!

Als bestuur zijn we blij en dankbaar dat we u na twee stille jaren, weer welkom mogen heten in de Witte Tent.

Ook dit seizoen hebben wij weer als uitgangspunt dat wij samen mogen zingen van en luisteren naar Gods grote goedheid en genade! Wij loven en prijzen God, samen als broeders en zusters, jong en oud, ieder met een eigen achtergrond!

Wij, als bestuur hopen en bidden met elkaar op Gezegende en bemoedigende diensten en sing- ins!

Programma Witte Tent 2022

DATUMDIENST 09.30 uSING-IN 19.30 u.
Zondag
10 juli
Voorganger: dhr J. van der Meer, Drachten
Organist: Jan de Boer, Dokkum
Muziek en leiding:
Gospelgroep Our Choice, Lauwersoog
Zondag
17 juli
Voorganger: ds. A.C. van der Wekken, Dokkum
Organist: Wierdina Dijkstra, Anjum
Chr. Muziekvereniging Tida Kira, Munnekezijl o.l.v. Jan Werkman Leiding: Carin de Wind- Tammens
Zondag
24 juli
Voorganger: Mw. Drs. J. Kerkhof- de Vries, Hantumhuizen Organist: Waalke Smit, DokkumDienst ter nagedachtenis aan Ina Ijsinga. Leiding: Ds. H.F. de Vries
Donderdag 28 juli 19.00 uurPelgrimstochtLeiding: ds. H.F. de Vries Aanmelden kan bij Akke van der Zee- Hiemstra via mail: secretariaat@vkrwlauwersoog.nl of tel nr. 06-13552104 ( inleg € 3,-)
Zondag
31 juli
Voorganger: Pastor van Aarle, Langelaar Organist: Arend Klontje, AnjumZingen op verzoek met het orgel Organist: Jan de Boer, Dokkum Leiding: Janneke Kerkhof- de Vries
Zondag
7 aug.
Voorganger: Mw. J. Bloem- van der Schaaf, Broeksterwâld Organist: Bienie Reitsema, OldehoveZingen op verzoek bij de beamer Leiding: Jaap Klimstra, Broeksterwâld
Zondag 14 aug.Voorganger: Ds. E.J.M. Peersman, Kollum Organist: Jan de Boer, DokkumMuziek: Zanggroep Jaïr, de Westereen Leiding: Jan van der Meer, Drachten
Zondag 21 aug.Voorganger: Ds. Van der Kamp, Grijpskerk Organist: Wim Dieleman, OldehoveMuziek: Combo Michael, Leens e.o. Leiding: Mw. M. Folbert- van der Heijden, Ternaard

De Witte Tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat te Lauwersoog.

Na afloop van de diensten en in de pauze van de sing-ins is er koffie, thee en limonade voor iedereen.

De entree is gratis. Tijdens de diensten en sing-ins is er een collecte voor de onkosten en
bij de uitgang staat de melkbus voor uw gift.