Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Programma

Programma Witte Tent 2020

DATUMDIENST 09.30 uSING-IN 19.30 u.
Zondag
5 juli
Voorganger: ds. P.K. van der Kamp, Grijpskerk
Organist: Wierdina Dijkstra, Anjum
Muziek en leiding:
Gospelgroep Our Choice, Lauwersoog
Zondag
12 juli 
Voorganger: mw. J. Bloem-van der Schaaf, Wouterswoude 
Organist: Jan de Boer, Dokkum
Chr. Muziekvereniging Tida Kira, Munnekezijl o.l.v. Jan Werkman
Leiding: Carin de Wind-Tammens, Zoutkamp
Zondag
19 juli 
Voorganger: pastor A. van Aarle, Langeraar
Organist: Arend Klontje, Anjum
Muziek: Gospelband Soon Return, Wouterswoude
Leiding: Marianne Folbert-van der Heijden, Ternaard
Zondag
26 juli 
Voorganger: ds. A.C. van der Wekken, Dokkum
Organist: Jan de Boer, Dokkum
‘Zingen op verzoek’Orgel: Jan de Boer, Dokkum 
Leiding: 
Zondag
2 aug. 
Voorganger: ds. L. Adema, Metslawier
Organist: Rudolf Huizenga, Kollum
‘Zingen bij de beamer’
Leiding: 
Donderdag 6 aug.Pelgrimstocht met ds. Herman F. de Vries, aanvang 19.00 uur.Na afloop koffie/thee. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen is opgave vooraf gewenst. Dit kan via een mail aan secretariaat@vkrwlauwersoog.nl of telefonisch bij Freerk Swart op (06) 201 642 43.
Zondag
9 aug. 
Voorganger: ds. E.J.M. Peersmann, Kollum
Organist: Jan de Boer, Dokkum
Muziek: Zanggroep Jaïr, de Westereen
Leiding: Jan van der Meer, Oosternijkerk
Zondag
16 aug.
Voorganger: ds. B.G. Keizer, Oostrum
Organist: Jan Wubbema, Warfhuizen
Muziek en leiding: Praiseband Five4you, Oldehove 

De Witte Tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat te Lauwersoog.

Na afloop van de diensten en in de pauze van de sing-ins is er koffie, thee en limonade voor iedereen.

De toegang is gratis, wel is er tijdens de diensten en sing-ins een collecte voor de onkosten.