Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Programma

Welkom in de Witte Tent!

Als bestuur zijn we blij en dankbaar dat we u ook dit seizoen weer welkom mogen heten in de Witte Tent.

Ook dit seizoen hebben wij weer als uitgangspunt dat wij samen mogen zingen van en luisteren naar Gods grote goedheid en genade! Wij loven en prijzen God, samen als broeders en zusters, jong en oud, ieder met een eigen achtergrond!

Wij, als bestuur hopen en bidden met elkaar op Gezegende en bemoedigende diensten en sing- ins!

Programma Witte Tent 2024

DATUMDIENST 09.30 uSING-IN 19.30 u.
Zondag
7 juli
Voorganger:
Ds. T. v/d Wekken, Dokkum
Organist:
Wierdina Dijkstra, Anjum
Muziek en leiding:
Gospelgroep Our Choice, Lauwersoog
Zondag
14 juli
Voorganger:
Mw. Swart-Andela, Leens
Organist:
Dia Werkman, Eenrum
Muziek:
Chr. Muziekvereniging Tida Kira, Munnekezijl
Leiding:
Zondag
21 juli
Voorganger:
Ds. A. Elverdink, Zuidhorn
Organist:
Jan de Boer, Dokkum
Muziek:
Gospelformatie Soon Return, Broeksterwoude
Leiding:
Gea Krol, Dokkum
Zondag
28 juli
Voorganger:
Mw. J. Bloem, Broeksterwoude
Organist:
Waalke Smit, Dokkum
Muziek:
Sound of Faith, Broeksterwald
Leiding:
Donderdag
1 aug.
19.00 uur
PelgrimstochtLeiding:
Ds. H.F. de Vries, Ternaard
Zondag
4 aug.
Voorganger:
Pastor A. van Aarle, Langelaar
Organist:
Arend Klontje, Anjum
Muziek:
Jaïr, De Westereen
Leiding:
Jan van der Meer, Drachten
Zondag
11 aug.
Voorganger:

Organist:
Jaap Sake Heeringa
Muziek:
Zingen bij de beamer
Leiding:
Zondag
18 aug.
Voorganger:
Ds. van Hemmen, Leens
Organist:
Wim Dieleman, Oldehove
Muziek:
Zingen op verzoek bij het orgel, bespeeld door Jan de Boer
Leiding:

De Witte Tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat te Lauwersoog.

Na afloop van de diensten en in de pauze van de sing-ins is er koffie, thee en limonade voor iedereen.

De entree is gratis. Tijdens de diensten en sing-ins is er een collecte voor de onkosten en
bij de uitgang staat de melkbus voor uw gift.