Vereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied

Programma

Welkom in de Witte Tent!

Als bestuur zijn we blij en dankbaar dat we u ook dit seizoen weer welkom mogen heten in de Witte Tent.

Ook dit seizoen hebben wij weer als uitgangspunt dat wij samen mogen zingen van en luisteren naar Gods grote goedheid en genade! Wij loven en prijzen God, samen als broeders en zusters, jong en oud, ieder met een eigen achtergrond!

Wij, als bestuur hopen en bidden met elkaar op Gezegende en bemoedigende diensten en sing- ins!

Programma Witte Tent 2023

DATUMDIENST 09.30 uSING-IN 19.30 u.
Zondag
16 juli
Voorganger: Da. A. Nijland,
Mariënheem
Organist: Jan de Boer, Dokkum
Muziek en leiding:
Gospelgroep Our Choice, Lauwersoog
Zondag
23 juli
Voorganger: Ds. v/d Kamp,
Groningen
Organist: Wierdina Dijkstra, Anjum
Muziek: Chr. Muziekvereniging Tida Kira
Leiding: Jan v/d Meer, Drachten
Zondag
30 juli
11.00 uur!!
Voorganger: dhr J. v/d Meer,
Drachten
Organist: Bert Boven, Leens
Muziek: Gospelformatie Soon Return, Broeksterwoude
Leiding: Gea Krol, Dokkum
Zondag 6 aug.Voorganger: ds. v/d Wekken, Dokkum
Organist: Dia Werkman, Eenrum
Zingen op verzoek bij het orgel.
Orgel wordt bespeeld door Jan de Boer.
Leiding: Ds. A. Elverdink, Eastermar
Zondag
13 aug
.
Voorganger: Pastor A. van Aarle, Langelaar
Organist: Wim Dieleman, Oldehove
Zingen bij de beamer
Leiding: Pastor A. van Aarle, Langelaar
Zondag
20 aug.
Voorganger: Da. R. Pronk, Haren
Organist: Arend Klontje, Anjum
Zingen op verzoek met de beamer Leiding: Johanna Bloem, Broeksterwoude
Donderdag 24 aug. 19.00 uurPelgrimstochtLeiding: Ds. H.F. de Vries, Ternaard
Zondag 27 aug.Voorganger: Ds. Adema, Metslawier
Organist: Bienie Reitsema, Oldehove
19.00 uur!!!
Muziek: Combo Michael, Leens
Leiding: Mw. M. Folbert- v/d Heijden, Ternaard

De Witte Tent staat op het terrein van Staatsbosbeheer aan het Noordergat te Lauwersoog.

Na afloop van de diensten en in de pauze van de sing-ins is er koffie, thee en limonade voor iedereen.

De entree is gratis. Tijdens de diensten en sing-ins is er een collecte voor de onkosten en
bij de uitgang staat de melkbus voor uw gift.